Başlangıç > Genel > Microsoft Lync Server 2010 Lisanslama Özellikleri

Microsoft Lync Server 2010 Lisanslama Özellikleri

Birleşik iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile anında mesajlaşma, web konferans, kurumsal ses gibi özellikleri bir araya getiren Lync Server 2010 artık kurumsal bir firmanın ses altyapısını karşılayacak duruma gelmiş durumda. Bu özellikleri kullanmak isteyen firmalar, mevcut yapılarına Lync Server ı da dahil ediyor ya da etmeyi planlıyorlar.

Özellikle yakın dönemde ses altyapıları için yatırım yapacak olan firmalar için Lync, mutlaka göz önünde bulundurmaları gereken bir seçenek.

Tabi güzel olan her şeyin bir bedeli olduğunu biliyoruz. (Bir de sonu vardır ama o ayrı bir yazı konusu olsun 🙂 ) . Dolayısıyla Lync Server lisanslaması ile ilgili en çok merak edilenleri açıklamaya çalışacağım.

Aslında Lync kurulumunu ve lisanslamayı değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken 2 ana konu var. Bunlardan ilki, Lync ile ne yapmak istediğiniz. Çünkü kullanmayı planladığınız özelliklere göre lisanslama da değişiklik gösteriyor.

Göz önünde bulundurmanız gereken 2. konu ise kurulumu yaparken yedekli bir yapı oluşturup oluşturmayacağınız. Yedekli yapıdan kastım, yapınızda Lync için kuracağınız bir sunucu, herhangi bir nedenle hizmet veremediğinde, kesinti olmadan başka bir sunucunun onun yerini alıp hizmet vermeye devam edip etmeyeceği.

Lync 2010 lisanslaması sunucu ve istemci tarafında farklı şekillerde gerçekleşiyor.

Sunucu Tarafındaki Lisanslama:

1)     Lync Server 2010 Standard Edition

Lync Standart sürümü daha çok küçük çaplı firmalar için önerilen Lync Server sürümü. Küçük kavramı değişken tabi ki ama Microsoft a göre 5000 (beş bin) kullanıcıdan daha az kullanıcı sayınız varsa kullanabileceğiniz bir sürüm bu.

Standart sürüm, birincil sunucu rollerini ve veri tabanını bir sunucuda tutmanıza ihtiyaç duyuyor. Veri tabanı için SQL Express kullanıyor (SQL Express ücretsiz olarak kullanılan SQL sürümü)  ve az önce de belirttiğim gibi servis sürekliliğini ( high availability ) ve yük dengelemeyi ( Load balancing ) desteklemiyor.

2)     Lync Server 2010 Enterprise Edition

Eğer firmanız 5000 kişiden daha fazla kullanıcıya sahipse ve yedekli ve sürekli bir yapıya ihtiyaç duyuyorsanız ( ki duyuyorsunuz demektir) o zaman sunucu rollerini ayırmaya ve yük dengelemeye (load balancing) ihtiyacınız olacak. Bu durumda İhtiyacınız olan sunucu Lisan türü Enterprise Edition demektir.

İki durumda da lisanslama için her bir Front-end sunucunun lisanslanması gerekmekte. Diğer roller ise duruma göre ek yazılım lisansına ihtiyaç duyuyor ya da lisansa ihtiyaç duymuyor. Yani eğer sunucu rollerini dağıttıysanız, Front-end sunucu lisansları dışında diğer roller için lisanslamaya ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Lync 2010 İstemci Lisanslama  – Lync 2010 CAL ( Client Access Licensing)

İstemci (client) tarafındaki lisanslama ise biraz daha farklı. Burada sunucuya erişen her bir istemci  (yani kullanıcı için) CAL lisansına ihtiyaç duyuluyor. Ancak kullanıcıların hangi CAL lisansına ihtiyaç duydukları, kullanacakları Lync özelliklerine göre farklılık gösteriyor.

Standart CAL

Her kullanıcı için her hâlükârda ihtiyaç duyulan kullanıcı lisans tipi. İçerdiği özellikleri aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. Daha çok anında mesajlaşma ve basit ses özelliklerini içeriyor.

Anında Mesajlaşma ve İletişim

Feature Özellik Gereken CAL Lisans Türü
PC-to-PC and multi-party IM PC den PC ye çok taraflı IM Standart Cal
PC-to-PC and multi-party File Transfer PC den PC ye çok taraflı Dosya Transferi Standart Cal
PC-to-PC computer audio PC den PC ye Bilgisayar sesi Standart Cal
PC-to-PC computer video PC den PC ye Bilgisayar Videosu Standart Cal
Rich Presence Zengin iletişim Standart Cal
Persistent Group Chat Daimi Grup Sohbeti Standart Cal
Skill Search Beceri arama Standart Cal
IM/P from Office applications Office uygulamalarından IM/P Standart Cal
PC-to-PC IM, audio, and video with users at federated organizations & Public IM Networks Ayrı organizasyonlarda yer alan ve ortak IM ağlarındaki kullanıcılarla PC den PC ye IM, ses ve video Standart Cal
Join and ad hoc or scheduled meeting; Send/receive audio/video; View shared application; View/Write whiteboard & all of this as an authenticated user Programlanmamış veya programlanmış toplantılara katılma; video/ses alma/gönderme; ortak uygulamaları izleme; Masaüstünü görme/yazma – tüm bunları kimlik doğrulaması yapılmış bir kullanıcı olarak gerçekleştirme. Standart Cal
Upload and advance PowerPoint slides; Initiate Recording; Share application; Manage Roster; Manage Meeting lobby; Use DTMF controls ¡§C all of this as an authenticated user PowerPoint Slaytlarını yükleme ve alma; kayıt başlatma; uygulama paylaşma; isim listesini yönetme; toplantı lobisi; DTMF kontrollerini kullanma – tüm bunları kimlik doğrulaması yapılmış bir kullanıcı olarak gerçekleştirme Standart Cal
View application sharing session (Attendee experience) Uygulama paylaşım oturumunu izleme (katılımcı deneyimi) Standart Cal

Enterprise CAL

Gelişmiş ses ve görüntü özelliklerini içeren lisanslama türü. Enterprise CAL tek başına alınabilen bir lisans tipi değil, dolayısıyla sadece Enterprise CAL lisansı alınması mümkün değil. Standart CAL üzerine alınan ek CAL lisansı olarak değerlendirilmesi gerekli.

Sesli , Görüntülü iletişim ve Web Konferansları

Feature Özellik Gereken CAL Lisans Türü
Initiate/Schedule ad-hoc multi-party (3+) audio conference (including dial-out to PSTN and/or PBX user) Programlanmamış çok taraflı(3+) sesli konferans başlatma/programlama (PSTN ve/veya PBX kullanıcısına telefonla bağlantı dahil) Standart + Enterprise CAL
Initiate ad-hoc multi-party video conference Programlanmamış çok taraflı video konferans başlatma Standart + Enterprise CAL
Initiate ad-hoc application Sharing (P2P or multi-party) Programlanmamış çok taraflı uygulama paylaşımı başlatma (P2P ya da çok taraflı) Standart + Enterprise CAL
Initiate ad-hoc white boarding (P2P or multi-party) Programlanmamış çok taraflı masaüstü paylaşımı başlatma (P2P ya da çok taraflı) Standart + Enterprise CAL
Schedule and host conferences on the audio conferencing bridge(CAA) Sesli konferans köprüsü (CAA) üzerinde konferans programlama sunma Standart + Enterprise CAL
Schedule Web conferences İnternet konferanslarını programlama Standart + Enterprise CAL
Automatically join meeting audio from PBX or other phone number Otomatik olarak PBX ‘ten veya başka bir telefon numarasından sesli toplantılara katılma Standart + Enterprise CAL

Plus CAL

Tüm Lync ve kurumsal ses özelliklerini içeren Lisans türü. Eğer Lync ile santral entegrasyonu gerçekleştirerek bilgisayar üzerinden harici telefon aramaları da yapmak ya da dışarıdan gelen aramaları bilgisayar üzerinden karşılamak istiyorsanız ihtiyaç duyacağınız lisans tipi bu. Bu lisans tipi de tek başına satın alınamayan, Standart lisansın üzerine satın alınabilen bir lisans.

Kurumsal Ses Teknolojisi

Feature Özellik Gereken CAL Lisans Türü
Ad-hoc multi-party (3+) audio conference (including dial-out to PSTN and/or PBX user) Programlanmamış çok taraflı(3+) sesli konferans (PSTN ve/veya PBX kullanıcısına telefonla bağlantı dahil) Standart + Plus CAL
UC and PBX Call Control (click to call, answer, hold, resume, transfer, park, and retrieve) UC ve PBX kontrolü (tıklama ile çağrı başlatma, cevaplama, bekletme, sürdürme, aktarma, tutma ve geri çağırma Standart + Plus CAL
Visual access to voicemail (requires Exchange UM for voicemail) Sesli postaya görsel iletişim (sesli posta için Exchange UM gerekmektedir) Standart + Plus CAL
Additional telephony features (call park and receive, report malicious call, inbound private line) İlave telefon özellikleri( çağrı tutma ve alma, kötü niyetli çağrıları daporlama, gelen çağrı üiçin özel hat) Standart + Plus CAL
Routing Rules (includes team call, call forward, simul-ring) Yönlendirme kuralları (ekip çağrısı, çağrı yönlendirme, simul-ring dahildir) Standart + Plus CAL
E911 capabilities E911 özellikleri Standart + Plus CAL
Delegation Devretme Standart + Plus CAL
Response Group Agent and Agent Anonymity Yanıt grubu temsilcisi ve anonim temsilci Standart + Plus CAL
Dial out to PSTN PSTN ‘e telefonla bağlanma, PSTN den çağrı alma Standart + Plus CAL
OC Phone Edition Office Communicator – OC Phone Edition tabanlı telefon aygıtları “birlikte daha iyi”) Standart + Plus CAL
Survivable Branch Appliance Survivable Branch Appliance Standart + Plus CAL

Tüm CAL lisansları iki sunucu tipinde de yani Enterprise Server ve Standart Server da da çalışabiliyor. CAL ve Sunucu lisanslarını birbirilerinden bağımsız olarak düşünebilirsiniz.

İstemci yazılımı (Client Software)

Lync kullanıcılarının kullanacağı yazılımın da lisanslanması gerekli. Bu yazılım ayrı olarak lisanslanabildiği gibi Microsoft Office Professional Plus 2010 lisansı içinde de bulunan bir lisans. Yani eğer Microsoft Office Professional Plus 2010 lisanslarınız mevcutsa ayrıca bu yazılımın lisansına ihtiyaç duymayacaksınız.

Lync Server Lisansları ayrıca Microsoft ‘un Core CAL Suite ve Enterprise CAL Suite lisanslama paketleri içinden de lisanslanabiliyor. Lync Server Standart için Core Cal Suite, Lync Server Enterprise için Enterprise CAL Suite kullanılabiliyor.

Dış kullanıcıların Lisanslanması (External Users)

Şirketinizdeki Lync yapısına dış kullanıcıları da dahil etmek istiyorsanız, örneğin taşeronlar ile çalışıyor ya da domain dışı kullanıcılarında yapınıza bağlanmasını istiyorsanız, bu durumda bu kullanıcılar için de lisanslara ihtiyacınız olacak.

4 farkı dış kullanıcı tipi var

  • Federe kullanıcılar – Lisanslamaya gerek yok
  • Anonim kullanıcılar – Lisanslamaya gerek yok
  • Dış kullanıcılar – External Connector lisanslarına ihtiyaç duyuluyor.
  • Halka açık Anında mesajlaşma ile bağlanan kullanıcılar – Public IM Connectivity (PIC) lisanslarına ihtiyaç duyuyorlar.

Örnek Bir Lync Yapısının Lisanslanması

Bu kısmı özellikle fikir vermesi açısından eklemek istedim. Microsoft tarafında çok farklı lisanslama türleri var. Dolayısıyla bu şekilde de lisanslanabilir denilebilecek senaryolar da pekâlâ olabilir.

Örneğin, 150 kullanıcıya sahip bir firmamız var. ( bu yapıyı küçük olarak kabul edebiliriz) ve bizim için servis devamlılığı çok önemli değil, yani sunucu üzerindeki kesintiler tolere edilebilir. Ayrıca Lync in kurumsal ses özelliklerini kullanacak bir alt yapıya sahip değiliz ve şirket dışından herhangi bir kullanıcıyı kendi yapımıza bağlamıyoruz. Son olarak tüm kullanıcılarımız için Office Pro Plus lisanslarımız mevcut. Bu durumda en uygun lisanslama Standart lisanslama olacaktır.

Böyle bir yapıda

  • Lync Server ın kurulacağı Windows Server 2008 R2 nin lisansına ( Son sürüm olduğu için bunu seçtim, desteklenen sunucular için bu bağlantıyı tıklayın) (Eğer Lync Server rollerini dağıtacaksanız her bir farklı Windows Server ın lisanslanması gerekiyor)
  • Lync Server 2010 Standart Lisansına (Eğer birden fazla Front-End sunucu kullanacaksanız, her bir Front-end sunucunun lisanslanması gerekiyor. Yan rollerin kurulacağı sunucular için lisanslamaya gerek yok)
  • Lync Standart Client Access Lisanslarına (150 adet)
  • Lync istemci yazılım lisanslarına ihtiyaç duyacaksınız demektir. Eğer Office Pro Plus 2010 kullanan bir yapınız varsa zaten bu lisanslara sahipsiniz demektir. Yoksa bu lisansların da temin edilmesi gerekiyor.

Lisanslama ile ilgili detaylı bilgi için kaynaklar:

Lync Sunucu Lisanslaması

Lync Server licencing

Technet Blogu

Reklamlar
Kategoriler:Genel
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: